Integritetspolicy

 

Vilken information samlas in

Webbplatsen samlar in information från dig när du mailar oss eller gör en beställning. Vid beställning blir du bli ombedd att ange namn, e-postadress, postadress, telefonnummer etc.

Vem hanterar uppgifterna

Ansvarig för att hantera informationen är företaget Naturligt & återbruk.

Varför uppgifterna samlas in

Uppgifter du anger i ett kontaktformulär används för att besvara och hantera din förfrågan.
Uppgifter du anger vid beställning används för att hantera din beställning, och skicka information som rör din beställning.
Uppgifterna sparas så länge vi har en affärsrelation.

För ändring eller radering av de uppgifter som vi kan tänkas ha om dig, vänligen sänd epost till info@naturligtochåterbruk.se
Efter radering av dina uppgifter äger vi inte rätt att skicka dig marknadsföring.

Betalningar

Vi tar emot betalningar genom Klarna. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till Klarna, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Hur dina uppgifter skyddas

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder t.ex SSL (LetsEncrypt). Våra betalningspartners hanterar betalningar på säkra servrar placerade utanför denna webbplats. All information överförs krypterat (SSL) och kan endast att göras tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa systemen, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Ingen känslig information (t.ex kortnummer) lagras på våra servrar.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna integritetspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information. Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. Precis som de flesta webbplatser kommer kanske några av våra tjänster inte att fungera på rätt sätt om du stänger av dina cookies.

Information till utomstående

Vi säljer inte, byter eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller ge dig service, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

Tredjepartslänkar

Från tid till annan kan vi inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från annan leverantör på vår hemsida. Dessa webbplatser har egna och helt oberoende integritetspolicyer. Vi har inget ansvar för innehållet och aktiviteter på dessa webbplatser. Vi försöker dock alltid att upprätthålla integriteten för vår webbplats och välkomnar synpunkter om dessa platser.

Ändringar

Om vi beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer vi att endast publicera dessa ändringarna på denna sida.